Professionele instructies Hulp aan gebruiker

Professionele instructies Hulp aan gebruiker

Perfect putten met SightRight, met Darren Clarke
Nauwkeurigheid is alles bij het putten op de greens, maar hoe weet een golfer dat hij putts goed mikt en voorbereidt?
Hoewel dit basisvaardigheden zijn, weten de meeste golfers niet hoe ze moeten mikken en een lijn moeten bepalen, hetgeen tot slechte gewoontes leidt en tot heel wat gemiste putts op de greens.
De gepatenteerde testen en praktische methodes van SightRight tonen golfers hoe ze een accurate miklijn kunnen visualiseren (los van het dominante oog), zich in positie kunnen zetten met een perfect uitgelijnde stevig putterkijklijn en een consistente accurate puttingslag kunnen ontwikkelen.
Met de onfeilbare routines van SightRight zult u een verbazende precisie bereiken in uw putten.
Gebruikersinstructies voor professionele sightinghulp

Stap 1: SightRight kijkttesten tijdens het staan en hurken
Zet uw SightRight rond een hole met de twee voorziene steuntjes in de holes (Schema 1). Plaats een bal op een afstand van 4 tot 6 voet in een perfect rechte lijn met de SightRightlijnen en markeer deze plaats, zodat u herhaalde malen kunt oefenen.
Neem nu uw normale houding (en hurkhouding) aan achter de putt (schema 2 en 3) en kijk naar de SightRight – wat ziet u?
• Als de lijnen elkaar kruisen, al is het maar een beetje, dan mik je buiten de lijn van het doel.
• Om je mikfout recht te zetten, plaatst u zichzelf achter het shot, terwijl u uw gewicht gelijk verdeelt over beide voeten. Op die manier kunt u de lijnen van de SightRight perfect zien samen komen.
• Dat is uw ‘miklijn’-positie om accuraat te mikken / visie op een rechte lijn naar het doel.

Prof tip – Perfect observeren is cruciaal om te mikken, putts te lezen, zich perfect op te stellen en een accurate slag te maken. Sta (of hurk) ALTIJD in een dwars en gelijk gebalanceerd als u een miklijn bekijkt.
Stap 2: SightRight Observatietests bij uw puttingpositie.
Prof tip: De meeste golfers staan te ver van de bal af en dat zorgt voor een zicht buiten de lijn. Als u lang naar voor moet leunen tijdens uw test, ga dan dichter bij de putt staan. Het is mogelijk dat u de putter lager moet nemen of een kortere putter moet nemen.
Stap 3: De voorkant van de putter in perfecte balpositie plaatsen.
De fantastische SightRighttest en -routine helpt u om de voorkant van de putter te zetten in de miklijn en de exacte poisite van de bal te bepalen in uw positie, in relatie tot uw ‘oogdominantie / zichtlijn’.
• Zet de SightRight op 90 graden (schema 6) en zet een bal klaar met de achterkant van de bal net voor de SightRightlijnen.
• Zet de bal klaar en kijk naar uw putterkop en de SightRightlijnen – wat ziet u?
• Als de SightRightlijnen niet perfect samen komen en in lijn zijn met uw putterkop, dan betekent dat dat de kopvan uw putter ofwel open of gesloten is in uw positie (schema 6).
• Om dit te corrigeren, verplaatst u uw hele positie (lichaam) naar links of rechts tot de kop van de putter perfect in lijn is met de SightRightlijnen (schema 7).

Prof tip: leer correct te kijken over uw putterkop, want hierdoor kunt u: i) de putter perfect dwars op de miklijn zettenii) de perfecte balpositie tot stand brengen in de beste positie voor uw oogdominantie / kijklijn (schema 7).
Stap 4: De miklijn bekijken bij putts met knikpunten
Er zijn heel weinig putts die helemaal vlak zijn, de meeste hebben een soort knikpunt. Elke putt moet een bepaalde afstand afleggen op een initiële rechte miklijn voordat het knikpunt een rol speelt. Daarom is het aanleren van de vaardigheid om perfect te kijken op uw kijklijn en kaarsrecht te putten van vitaal belang is. Met dit eenvoudige principe in het achterhoofd is het belangrijk dat u, als u naar een putt met een knikpunt mikt (bv. linker- of rechterhoek, 2 cups naar links of rechts enz.),altijd:
• Goed in balans staat, in uw SightRight-positie (schema 8) om de miklijn te zien die u nodig heeft voor het knikpunt van de putt
• Oefenslagen maakt achter de miklijn terwijl u de afstand en het knikpunt van de putt ‘visualiseert’ en ‘voelt’ (schema 9).
• Ga over de miklijn en hou uw ogen gefixeerd op deze lijn, en NIET op de hole.
• Zet u bij de bal en zorg ervoor dat uw putterkop perfect dwars staat op deze miklijn (schema 10).

Proftip: Hou tijdens de slag de kop van uw putter laag en op uw miklijn en hou het uiteinde op het einde vast voor feedback over de kwaliteit en precisie van de slag. Als u rechte putts van 6 voet vlot haalt, oefen dan rechte putts op langere afstanden, bv. op 9, 12 en 15 voet.
Chippen, spelen met ijzer en rijden

Met een SightRight oefenen is zoals een pistool met vizier in uw golftas, zodat u tijdens uw hele spel hulp heeft om perfect te mikken.

Spelen met ijzer en rijden

• Om uw SightRight te gebruiken in de rijzone, plaatst u hem recht voor de rijmat / tee (schema 11).
• Volg stap 1 overlappend zodat u altijd perfect naar uw miklijn kijkt over elke afstand heen. Denk eraan – sta altijd dwars op uw ‘kijklijn’ en zorg voor een goed evenwicht.
• Als u 5 of 10 graden over de miklijn heen mikt over een afstand van 200 / 300 yard, dan kan dat voor ongewenste technische compensaties zorgen in uw swing.

Proftip: Leer uw ‘kijklijn’-positie recht achter de golfbal te zien, zodat u de afstand leert schatting en wandel naar het shot met uw ogen op uw gekozen doel / miklijn terwijl u zich bij de bal klaar zet (schema 12).

Chippen

• Zet uw SightRight op ca. 1 voet voor de bal op de miklijn die u kiest en volg dan de voorgaande stappen 1 en 2.
• Zie hoe uw chippingaccuraatheid snel en natuurlijk verbetert terwijl u oefent met SightRight.


Proftip: als u net buiten de green chipt, gebruikt u dezelfde benadering als bij uw putten, de miklijn zoeken en het dwars zetten van de clubkop op de miklijn (schema’s 13 en 14).

Puttingmythes rechtgezet door SightRight

Mythe 1: De ogen moeten net over de bal gericht zijn – Dat is niet specifiek genoeg, omdat beide ogen, los van welk het dominante is, samenwerken om één beeld te zien, en alleen uw perfecte kijklijn toont precies waar uw ogen zich moeten bevinden. Aangezien de ogen-boven-balmethode geen rekening houdt met oogdominantie, klopt dit niet voor elke speler.

Mythe2: Bal vooruit in de koers – Dat klopt niet voor elke speler, omdat de correcte balpositie voor elke individuele speler bepaald wordt door een koerspositie, die garandeert dat de kijklijn van de speler een perfect zicht heeft over de putterkop. Een voorbeeld: met de bal vooruit zal een speler met typische gelijkwaardige oogdominantie, of dominantie rechts geneigd zijn om te mikken en op te stellen binnen de lijn met een licht gesloten putterkop, met als resultaat ingehouden slagen, zeker over een zekere afstand of onder druk. SightRight bewijst dat elke speler de putterkop dwars op de miklijn moet zetten in relatie tot hun dominante oog, en niet met een vooraf bepaalde balpositie.

Mythe 3: Een topspin en een opwaartse slag houdt de bal op de lijn – Een topspin en een opwaartste slag zijn geen garantie om de bal op de ‘juiste’ miklijn te houden. Als u de miklijn niet prefect heeft uitgezet en zich niet heeft opgesteld met een perfect dwarse putterkop (eerder vermeld schema 7) dan zal u geen accuraatheid bereiken. Door uw putterkop perfect dwars te zetten op de miklijn met dan een lage rechte opvolgslag, dan bereikt u een meer precieze slag omdat de bal en de putter langer in één lijn blijven tijdens de opvolgslag.

Mythe 4: Een lijn trekken op uw bal om perfect te mikken – Als een speler een putt voorbereidt door een lijn op zijn bal te trekken, zonder rekening te houden met de kijklijn, dan kan hij onbewust over de lijn op de bal heen kijken. Als u leert om perfect te kijken over uw kijklijn terwijl u staat of hurkt, dan heeft u geen lijn op de bal nodig.

Mythe5: Buikputters zijn beter dan korte putters – Hoewel ze goed zijn voor de stabiliteit, hebben buikputters de neiging om de spelers weer naar achter te drukken van hun perfecte kijklijn en dat veronderstelt dezelfde balpositie voor elke speler. Dat zorgt voor problemen met accuraatheid, zeker bij grotere afstanden en daarom voldoet één maat niet.